خدمات ما

این مشاوره با روش km، برای بهبود روابط با خود و دیگران است  تا رساندن به اهداف

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید.

عواملی كه صاحبان شركت های معتبر سنتی و سرمایه دار را از پذیرفتن استفاده از ابزار و تكنیك های پیشرفته در شركت منع میكند عبارت اند از:

  1. ترس از دزدیده شدن اطلاعات شركت
  2. نگرانی بابت عدم شناخت كافی از ابزارنوین، و ترس از خدشه دار شدن اعتبار
  3. ترس از استفاده بهینه از ابزار نوین برای توسعه کار و افزایش  درآمد
  4. نگرانی بابت تمركز زدایی و كاهش تسلط مدیرعامل شركت به تمام امور شركت
  5. عدم شناخت و آگاهی از نتیجه استفاده ابزار و تاثیر آن در ارتباطات كاركنان و همچنین كیفیت عملكرد آنان
  6. ترس از عدم فرمانبری كاركنان از مدیران شركت

لذا لازمست نسبت به این موارد ترس و نگرانی آگاه بود و لزوم و ضرورت استفاده از ابزار و تكنیك ها را طوری تبیین كرد كه علاوه بر رفع ترس و نگرانی ها مواردی مبنی بر نیازمندی های شركت ها به ابزار های نوین را نیز به مدیران و سهامداران شركت ها ارائه و تاییدشان را كسب كرد.

در این راستا و در جهت ایجاد فضاهای نوین كسب و كار و تقویت نوآوری و خلاقیت و چابكی برای مدیران و صاحبان كسب و كار و نیز جوانان كارآفرین توصیه میكنیم فرصت را غنیمت شمرده و از مشاوره های  راهنمای شغلی كه توسط مشاوران خبره و مجرب موسسه دراختیارتان می گذارند بهره مند شوید.

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید.

برای بهبود کیفیت کار پرسنل سازمانتان دوره ها و آموزشهایی داریم با ما همراه باشید

برای اطلاع از هزینه تماس بگیرید

برای شناخت خود و اصلاح رفتار خود با ما همراه باشید

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید.

  1. تقویت مدیریت ذهن (رهایی از گذشته)
  2. ارتقاء مهارت كنترل احساسات (كنترل خشم و رهایی از حسادت)
  3. تقویت خودمدیریتی و تحقق خواسته های وجودی (طراحی نقشه راه از خواستن تا توانستن)

در این دوره با مواد اولیه برنامه ریزی آشنا  و برنامه ریزی به روش اصولی را یاد می گیرید

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید.

تست روان شناختی

برای شناخت روان خود اینجا را کلیک کنید

ممنون از اینكه كسانی را معرفی می كنید كه ارزش این جلسات را بیش از بقیه می فهمند و باورش دارند.