تست و هزینه دوره ها

تست

مرحله 1 از 5 - مرحله 1

دوره راهنمای زندگی

مشاوره راهنمای زندگی (جلسه مجازی)
دوره راهنمایی شغلی

مشاوره راهنمای شغلی (جلسه مجازی)
دوره vip حضوری

مشاوره VIP (جلسه حضوری)
تست روان شناختی همراه نیم ساعت مشاوره

تست روان شناختی به همراه نیم ساعت مشاوره
در صورت بله، چه داروهای اعصابی مصرف می کنید( ضروری)
کدامیک از موارد زیر را مصرف می کنید(ضروری)
تحصیلات(ضروری)
وضعیت تأهل(ضروری)
آیا از مشاوره گرفتن شما خانواده مطلع هستند؟(ضروری)