بارگذاری فیش پرداخت

اطلاعات تماس
دوره راهنمای زندگی مشاوره راهنمای زندگی (جلسه مجازی)
250 هزار تومان برای یک ساعت
دوره راهنمایی شغلی مشاوره راهنمای شغلی (جلسه مجازی)
450 هزار تومان برای یک ساعت
دوره vip حضوری مشاوره VIP (جلسه حضوری)
650 هزار تومان برای یک ساعت
تست روان شناختی همراه نیم ساعت مشاوره

تست روان شناختی به همراه نیم ساعت مشاوره
200 هزار تومان
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .